Kelime Vakfı

L'

WORD

EKİM, 1909.


Telif Hakkı, 1909, HW PERCIVAL tarafından.

ARKADAŞLARLA ANLAR.

Astral dünya hangi temel noktalarda maneviyattan farklıdır? Bu terimler genellikle bu konularla ilgili kitap ve dergilerde birbirlerinin yerine kullanılır ve bu kullanım okuyucunun aklını karıştırmaya uygundur.

“Astral dünya” ve “manevi dünya” eşanlamlı terimler değildir. Konuyla tanışan biri tarafından kullanılamazlar. Astral dünya esasen bir yansıma dünyasıdır. İçinde fiziksel dünya ve fiziksel içindeki tüm şeyler yansıtılır ve astral içinde de zihinsel dünyanın düşüncelerini ve zihinsel dünya aracılığıyla, ruhsal dünyanın fikirlerini yansıtır. Manevi dünya, her şeyin olduğu gibi bilindiği bir alandır, içinde bilinçli olarak yaşayan varlıklara aldatmaca uygulanamaz. Manevi dünya, içine girdiğinde, kafa karışıklığı bulamadığı, ancak bildiği ve bilindiği alandır. İki dünyanın ayırt edici özellikleri arzu ve bilgidir. Arzu, astral dünyadaki yönetici güçtür. Bilgi, manevi dünyadaki yönetici ilkedir. Hayvanlar, fiziksel dünyadaki hayvanlar olarak astral dünyaya yerleşir. Onlar arzu ile hareket ettirilir ve yönlendirilirler. Başka varlıklar ruhsal dünyada yaşar ve bilgi edinirler. Kişi şaşkın ve belirsiz iken, psişik olabileceği muhtemel olsa da, “ruhsal olarak düşünülmüş” olduğunu düşünmesine gerek yoktur. Bilginin manevi dünyasına girebilen kişi, bu konuda belirsiz bir zihinsel durum içinde değildir. Sadece öyle olmak istemiyor, bildiğini de sanmıyor, tahmin etmiyor, inanmıyor veya düşünmüyor. Eğer manevi dünyayı tanıyorsa, onunla birlikte bir bilgidir ve tahminde bulunmaz. Astral dünya ile manevi dünya arasındaki fark, arzu ve bilgi arasındaki farktır.

Vücudun her organı akıllı bir varlık mıdır yoksa işini otomatik olarak mı yapıyor?

Her organın bilinçli olmasına rağmen, vücuttaki hiçbir organ akıllı değildir. Dünyadaki her organik yapı, herhangi bir işlevsel etkinliğe sahipse bilinçli olmalıdır. Fonksiyonunun bilincinde olmasaydı, bunu gerçekleştiremezdi. Fakat eğer zeka ile akılda bir varlık kastedilirse, organ akıllı değildir. Bir istihbarat ile, insan devletinden daha yüksek, ancak daha düşük olmayan bir varlık anlamına gelir. Vücudun organları zeki değildir, ancak yönlendirici bir zeka altında hareket ederler. Vücuttaki her organ, organın özel fonksiyonunun bilincinde olan bir varlık tarafından yönetilir. Bu bilinçli işlevle, organ, çalışmalarında organın işlevine katkıda bulunacak hücreleri ve molekülleri ve atomları oluşturur. Bir molekülün yapısına giren her atom, molekülün bilinçli varlığı tarafından yönetilir. Bir hücrenin bileşimine giren her molekül, hücrenin baskın etkisi ile kontrol edilir. Bir organın yapısını oluşturan her hücre, organın organik bilinçli varlığı tarafından yönlendirilir ve vücut organizasyonunun bir parçası olarak her organ, vücudun organizasyonunu bir bütün olarak yöneten bilinçli bir koordinatör format ilkesi tarafından yönetilir. Atom, molekül, hücre, organların her biri kendi özel alanlarında bilinçlidir. Ancak bunlardan hiçbirinin, çalışmalarını mekanik doğrulukla farklı eylem alanlarında gerçekleştirmelerine rağmen, akıllı olduğu söylenemez.

Her bir organ veya fiziksel bedenin bir kısmı akılda temsil edilirse, o zaman neden deli bir insan aklının kullanımını kaybettiğinde vücudunun kullanımını kaybetmez?

Zihnin yedi işlevi vardır, ancak vücudun daha fazla organı vardır. Bu nedenle, her organ zihnin belirli bir işlevi ile temsil edilemez veya temsil edilemez. Vücudun organları birçok sınıfa ayrılabilir. İlk bölüm, ilk görevi olarak vücudun bakımını ve korunmasını sağlayan organları ayırt ederek yapılabilir. Bunlar arasında ilk olarak sindirim ve asimilasyon yapan organlar gelir. Mide, karaciğer, böbrekler ve dalak gibi bu organlar vücudun karın bölgesindedir. Daha sonra göğüs boşluğundakiler, kanın oksijenlenmesi ve saflaştırılması ile ilgili kalp ve akciğerler. Bu organlar istemsiz ve zihin kontrolü olmadan hareket eder. Akıl ile bağlantılı organlar arasında öncelikle hipofiz gövdesi ve pineal bez ve beynin bazı iç organları bulunur. Aklını kullanmayı yitirmiş bir kişi, aslında, bu organların bazılarının etkilenmesi için muayenede görünecektir. Delilik, bir veya daha fazla sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bazen acil sebep yalnızca fizikseldir, ya da bazı psişik anormal durumlardan kaynaklanıyor olabilir ya da delilik, tamamen terk edilmiş ve bir kişiden ayrılan akıldan kaynaklanıyor olabilir. Delilik, beynin iç organlarından birinin bir hastalığı gibi bazı fiziksel nedenlerle veya anormal bir durumla veya tiroid bezinin kaybıyla ortaya çıkabilir. Zihinle bağlantılı olan veya zihinsel bedeni çalıştıran organlardan herhangi biri kaybedilirse veya hareketleri engellenirse, o zaman zihin fiziksel bedene doğrudan ve doğrudan hareket edemez; . Akıl o zaman, makinesi pedallarını kaybetmiş bir bisikletçi gibidir ve üzerinde olsa da, onu başaramaz. Veya akıl, atına bağlanmış bir sürücüye benzeyebilir, ancak kolları ve bacakları bağlanmış ve ağzı tıkanmış, böylece hayvanı yönetemez. Zihin, bedeni çalıştıran veya kontrol eden bir vücut organının bir tutumu veya kaybı nedeniyle, zihin bedenle temas halinde olabilir ancak ona rehberlik edemez.

HW Percival