Kelime Vakfı

Akılların üç sınıfı, manvantara sonunda oğlak burcu, sade, akrep burcunda olanlardı.

-Burçlar.

L'

WORD

Vol 5 AĞUSTOS, 1907. No 5

Telif Hakkı, 1907, HW PERCIVAL tarafından.

KİŞİLİK.

KİŞİLİK, iki latin kökünden gelir, başına, ile ve sonus, ses. Persona, oyuncunun giydiği ve konuştuğu maske veya kostümdü. Bu yüzden kişilik kelimesini alıyoruz. Bireysellik tarafından kurulan ve şimdi kullanılan insanın kişiliği, yüksek akıl, manas, dünya ile temasa geçmek için son zamanlarda değildir. Kökeni dünya tarihinin başlangıcında yatıyor.

Kişilik kelimesi, halk arasında ve hatta kişiliği ve bireysellik arasında bir ayrım yaparken, farkı bilmesi gereken teosofistler tarafından bile kullanılmaz. Kişilik tek, basit bir şey veya unsur değildir; hepsi bir arada gibi görünen birçok elementin, duyuların ve ilkelerin bir birleşimidir. Bunların her birinin gelişmesi uzun zaman aldı. Ancak kişilik birçok bölümden oluşsa da, yaratılış esas olarak iki kaynağa, yeni gelen akla veya nefese (♋︎) ve öz-bilinçli akla veya bireysellikten (♑︎) kaynaklanmaktadır.

İnsanla ilgili herhangi bir konuyla uğraşırken zodyak ile görüşmek her zaman iyidir, çünkü zodyak insanın inşa edildiği sistemdir. Zodyak bir kez takdir edildiğinde, insanın veya evrenin herhangi bir bölümünü veya ilkesini kendi işareti ile öğrenebilir. Zodyakın alt tarafındaki tüm işaretler, kişiliğin üretimi ile ilgilidir, ancak kanser (♋︎) ve oğlak burcu (♑︎) işaretleri gerçek yaratıcılarıdır. Bilinci olmayan tüm kişilikler kanserden gelir (♋︎); zekice kişiliğin bilincinde olan her şey oğlaktan gelir (comes). Zodyak aracılığıyla kişilik tarihini kısaca izleyelim.

Zodyak hakkındaki eski makalelerde belirtildiği gibi, dünyamız evrimde dördüncü turu veya büyük dönemi temsil eder. Bu dördüncü dönemde insanlığın yedi büyük ırkı ya da yönü gelişecektir. Bu ırkların dördü (♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎) dönemlerinden geçti ve dördüncü kalıntılar dışındaki herkes ortadan kayboldu. Beşinci büyük kök yarışı (♏︎) şimdi dünyadaki alt bölümleriyle geliştiriliyor. Beşinci kök yarışının beşinci alt yarışında (♏︎) (♏︎) bulunuyoruz. Altıncı alt yarış için hazırlık ve başlangıç ​​Amerika'da yapılmaktadır. İlk büyük kök yarışı kanserdir (♋︎).

Şekil 29, ırkların gelişiminin daha net bir şekilde anlaşılması ve zodyak sistemindeki yerlerinin görülmesi için eski bir makaleden çoğaltılmıştır. Bununla kişiliğin soyu, özellikle de kanser (♋︎) ve oğlak burcu (♑︎) ile olan ilişkisi ve ilişkisi ile izlenebilir. Şekil 29 dördüncü raundumuzu, yedi kök ve alt yarışları ile gösterir. Küçük zodyakların her biri bir kök yarışını temsil eder ve bunların her birinin alt işaretlerine veya yarışlarına yatay çizginin altında olduğu gösterilmiştir.

♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎ ♈︎ ♉︎ ♊︎ ♋︎ ♌︎ ♍︎ ♎︎ ♏︎ ♐︎ ♑︎ ♒︎ ♓︎
İncir. 29.

İlk büyük yarış, işaret kanseri (♋︎) tarafından sunulmaktadır. Bu yarışın varlıkları nefes aldı. Şimdiki insanlığımıza sahip hiçbir formları yoktu. Kristal benzeri nefes küreleriydiler. Yedi çeşit, sınıf, nefes emri ya da hiyerarşisi, her tür, sınıf ya da düzen, geleceğe karşılık gelen kök yarışları ve bu yarışların ilgili alt bölümleri için ideal bir kalıptı. Bu ilk kök yarış, takip eden yarışlar gibi ölmedi; takip etmek isteyenler için ideal bir yarıştı.

Dördüncü, yuvarlak, bizim başlangıcında, ilk kanser yarışının (race) hiyerarşisi (♋︎) yarışı, ilk yarışın ikinci bölümü olan leo (♌︎) hiyerarşisi tarafından takip edildi ve işaretleri, başak burcu (♍︎) ve terazi (♎︎), akrep (♏︎), sagittary (♐︎) ve oğlak burcu (♑︎) ile temsil edilen diğer hiyerarşilerde geçerlidir. Oğlak burcu (♑︎) nefesi (race) yarışı hiyerarşisine ulaşıldığında, bu dönemin kapanışını işaret ediyordu, oğlak burcu (race) tüm yarışın idealinde mükemmellik ve kanserin tamamlayıcısı ( First) bu ilk yarışın hiyerarşisi, ikisi de aynı uçakta.

Dördüncü hiyerarşi, terazi (♎︎), nefes yarışının (♋︎) baskın olduğu zaman, nefeslerini alıp, yedi büyüklüğünden geçen ikinci büyük kök yarışını, yaşam (♌︎) yarışını ortaya koydu. nefes yarışının hiyerarşileri tarafından işaretlenen aşamalar veya dereceler. Ancak, nefes (♋︎) tüm nefes (♋︎) yarışının karakteristiği iken, ikincisinin karakteristik özelliği, yaşam (♌︎) yarışı, tüm yaşam (♌︎) yarışına hükmetti. İkinci veya hayat (♌︎) yarışı da son işaretine veya derecesine (♑︎) ulaştığında, ilk yarıştan farklı olarak, yarış bir bütün olarak kayboldu. Yaşam yarışı ♎︎ derecesine ulaştığında, form (♍︎) yarışı olan üçüncü yarışı ortaya koymaya başladı ve form yarışı formları yaşam yarışı tarafından ortaya konulduğunda, yaşam (♌︎) yarış onlar tarafından emildi. Form (♍︎) yarışının ilk iki alt ırkı, üçüncü (♍︎) alt yarışının ilk kısmı olduğu gibi astraldı. Ancak bu üçüncü alt yarışın ikinci bölümünde daha sağlam ve sonunda fiziksel hale geldiler.

Dördüncü yarış, cinsiyet (race) yarışı, üçüncü veya form (♍︎) yarışının ortasında başladı. Beşinci ırkımız olan arzu (race) yarışı dördüncü (♎︎) yarışın ortasında başladı ve cinsiyetler birliği tarafından yaratıldı. Şimdi, dördüncü ve beşinci ırklar arasındaki ilk ideal ırk ile olan bağlantıyı ve gelişmeyi nerede sürdürdüğümüzü görmek için.

İlk ırk ikinciyi solurken, yaşam ırkı (♌︎) ortaya çıktı, bu nedenle örneği takip eden yaşam ırkı, formları geliştiren üçüncü ırkı ortaya koydu. Bu formlar ilk başlarda astraldı, ancak yaklaşırken ya da derecelerine ulaştıkça yavaş yavaş fiziksel hale geldiler. Onların biçimleri, şimdi insan olarak adlandırdığımız şeydi, ancak dördüncü yarış başlayana kadar, üreme yoluyla üretmediler. Dördüncü yarış üçüncü yarışın ortasında başladı ve beşinci yarışımız dördüncü yarışın ortasında doğduğunda bedenlerimiz aynı şekilde üretildi.

Bu dönemler boyunca, nefes yarışının nefes küreleri, ideal hiyerarşisine ve bu hiyerarşinin derecesine göre kendi yarışlarının her birini geliştirdi ve izledi. Nefes yarışı bedenlerimizde olduğu gibi yoğun bir dünyada yaşamadı; dünyayı saran ve hala çevreleyen bir alanda yaşıyorlardı. Yaşam yarışı nefes küresi içinde vardı, ama aynı zamanda dünyayı sardı. Yaşam yarışı geliştikçe ve ortaya çıkarıldıkça, nefeslerin (race) nefes hiyerarşisi (♋︎) yarışı, yaşam yarışının ortadan kaybolduğu veya absorbe edildiği alandan oluşur. Bu şekilde yansıtılan astral formlar, dünya atmosferi ile uyuşabileceğimiz yaşam alanı içindeki bir alanda yaşıyordu. Yoğunlaştıklarında ve katılaşmış olduklarında, bizim gibi katı dünyada yaşadılar. Bir bütün olarak nefes küresinin, Gizli Doktrinde “bharishad pitris” olarak bilinen, insanlığın babaları olduğu söylenebilir. Ancak, “babaların” birçok sınıfı veya notu olduğu için, anlamsız olan sınıf olarak adlandıracağız. Başak sınıfını (♍︎) veya bharishad pitrisinin hiyerarşisini oluşturur. Formlar, bitkilerin yaptığı gibi yaşamı emdiler ve kelebeğinkine benzer bir metamorfozdan geçerek kendilerine doğdular. Fakat oluşturulan formlar, yavaş yavaş seks organlarını geliştirdi. Başta dişi başak (♍︎) ve sonra arzu ortaya çıktıkça erkek organı bu formlarda gelişmiştir. Sonra cinsiyetler birliği tarafından üretilirler. Bir süre için bu mevsim veya döngüye göre belirlendi ve nefes küresinin ideal ırkı tarafından kontrol edildi.

Bu döneme kadar, fiziksel insanlık bireysel bir zihinsizdi. Formlar insan şeklindeydi, ama her açıdan onlar hayvandı. Tamamen hayvan olan arzularıyla yönlendirildiler; Ancak, daha düşük hayvanlarda olduğu gibi, onların istekleri de onların türüne yönelikti ve mevsim döngüleri tarafından kontrol edildi. Doğuşlarına göre ve utanmadan hareket eden doğal hayvanlardır. Ahlaki anlamda hiçbir şeyleri yoktu, çünkü arzularını yerine getirmekten başka nasıl hareket edeceklerini bilmiyorlardı. Bu, İncil'de Eden Bahçesi olarak tanımlanan fiziksel insanlığın haliydi. Bu zamana kadar fiziksel-hayvan insanlığı, aklı hariç, mevcut insanlığımızın sahip olduğu tüm ilkelere sahipti.

Başlangıçta ilk yarış ikinci ya da yaşam yarışını patlattı ve yaşam yarışması formları alan üçüncü yarışta ortaya çıktı. Sonra yaşam formunu sertleştiren ve emen bu formlar, fiziksel bedenleri kendi etraflarında oluşturdular. Sonra arzu uyandı ve formlar içinde aktif hale geldi; dışarıda olan şey şimdi içerden hareket eder. Nefes arzuyu hareket ettirir, arzu yaşama yön verir, yaşam form alır ve form fiziksel maddeyi kristalize eder. Bu bedenlerin veya ilkelerin her biri, her biri kendi türüne göre, ideal nefes küresi tiplerinin kaba ifadesidir.