Kelime Vakfı

L'

WORD

Vol 16 MART, 1913. No 6

Telif Hakkı, 1913, HW PERCIVAL tarafından.

MENTAL ZEHİRLENMESİ

Zihin fiziksel bedeninde dünyanın bilincine vardığı zamandan, fiziksel bedenin gerekliliğinden kurtulana kadar, bir tür zihinsel sarhoşluğa maruz kalır. Zihinsel zehirlenmenin üstesinden gelmek için kişinin zihinsel eylemlerinin ustası haline gelmesi gerekir. Zihinsel intoksikasyonun üstesinden gelinerek bilgi edinilir. Bütün zehirlenmelerin üstesinden gelindiğinde, kimse bulanık değildir ve bilgiyi özgürce kullanır.

Her tür zehirlenmenin nedeni akıldadır. Ayrılmaz birim zihni oluşturan her fakültenin eylemsiz ve gelişmemiş halleri, içeriden ve içeriden zihnin sarhoş olmasına neden olur veya izin verir. Zehir fakültelerinin aktif olduğu dünyalarda zehirlenme nedenleri etkilidir. Zihin sarhoşluğu, aktif olduğu dünyadaki normal işlevinin artırılması ya da bastırılmasıyla gerçekleşir.

Aklında doğal olan ve aklın aradığı ve onunla sarhoş olduğu dört şey vardır. Bunlar aşk, zenginlik, şöhret, güç. Sevgi, fiziksel dünyada odak fakültesindedir; servet, psişik dünyada görüntü ve karanlık fakültelerdir; şöhret, zihinsel dünyadaki zaman ve sebep fakülteleridir; güç, manevi dünyadaki Işık ve ben-fakültelerindendir.

Zihin fakültesi, odak fakültesi, enkarne olanı, dördün her birini sırayla, fiziksel dünyadaki birçok biçimi altında arar, daha sonra diğer dünyalardan onları aramak için her birinden döner.

Bu dördün her birinden, zihnin sarhoş olduğu, yaşamdan sonraki yaşamın kendi cazibesi doğar. Zihinsel zehirlenmelerin hiçbiri zihinleri tatmin edemez. Zihin ancak sevgi, servet, şöhret, iktidarın üstünde ya da üstünde duran şeylerin gerçekleştirilmesiyle tatmin edilebilir.

Sevgi, servet, şöhret, iktidarın gerçekleşmesi, birinin ne olduğunu açıkça algılayana kadar olamaz. Sevgi, zenginlik, şöhret, güç algısı, üzerlerindeki ya da içindeki şeyleri arayarak gelir. Sevgi, servet, şöhret, güç, üstünde ya da içinde olan şeyleri araştırmak zihnin fakültelerinin etkisiz ve gelişmemiş hallerini geliştirir ve saflaştırır ve böylece dört tür zehirlenmenin nedenlerini ortadan kaldırır.

Sevgi, servet, şöhret, iktidarın üstünde veya üstünde duran şeyler ilişki, değer, ölümsüzlük, bilgidir. Bunlar ancak bir kişi sevgi, zenginlik, şöhret, iktidar sihirlerini uzaklaştırdıktan sonra gerçekleşir.

(Sonuçlanacak)